Nutifood, Vissan và Hoàng Anh Gia Lai hợp tác nuôi bò, chế biến sữa

Chiều 9/6 Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai phối hợp với Nutifood và VISSAN tổ chức ký hợp tác đầu tư Dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt và xây dựng nhà máy chế biến.

Theo đó, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cùng với hai đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood (Công ty Nutifood) và Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) tổ chức ký hợp tác đầu tư Dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt và xây dựng nhà máy chế biến.

Dự án chăn nuôi bò sữa và bò thịt do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư với số vốn 6.300 tỉ đồng, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được triển khai trong 2 năm 2014 và 2015 với mức đầu tư 3.150 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 hoàn thành vào năm 2017 với số vốn 3.150 tỉ đồng. Dự kiến tổng đàn bò thịt và bò sữa là 236.000 con, trong đó 120.000 con bò sữa, 116.000 con bò thịt. Diện tích đất sử dụng ban đầu khoảng 4.000 ha, trong đó diện tích trồng cỏ 3.400 ha và 600 ha xây dựng hạ tầng phục vụ chăn nuôi.

Dự án nhà máy sữa do Công ty NutiFood đầu tư với số vốn 5.000 tỉ đồng, được triển khai làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2014 đến 2015 có số vốn đầu tư 3.500 tỉ đồng, quy mô sản xuất là 290 triệu lít sữa tươi/năm.

Giai đoạn 2 được thực hiện trong các năm tiếp theo với số vốn đầu tư là 1.500 tỉ đồng nâng công suất nhà máy lên 500 triệu lít sữa tươi/năm.

Công ty VISSAN sẽ xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc với công suất 78.000 tấn/năm tiêu thụ toàn bộ lượng thịt bò do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cung cấp

Với thế mạnh về quỹ đất lớn để trồng cỏ, nguồn thực phẩm sẵn có dồi dào từ cây bắp, cọ dầu và mía đường làm thức ăn cho bò cũng như kinh nghiệm của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong việc áp dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, trong tương lai không xa, người tiêu dùng sẽ được sử dụng sữa tươi, thịt bò chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, góp phần cải thiện điều kiện thể chất của người Việt.

Nguồn Dùng hàng Việt