[Infographic] Khách hàng nghĩ gì và làm gì trước khi mua sắm? Lưu

Hiểu rõ tâm lí khách hàng sẽ giúp tiếp cận họ dễ dàng và thành công hơn.

* Nguồn: Chiến lược Marketing

[Infographic] Khách hàng nghĩ gì và làm gì trước khi mua sắm?
29/05/2014
3,459 lượt xem
Thảo luận
Đăng nhập để viết thảo luận
Phan Trọng Tuyến 06/06/2014

Tác giả không nói rõ là nghiên cứu này là ở Việt Nam hay quốc tế, số lượng chọn mẫu như thế nào. Nếu là ở Việt Nam thì rất bổ ích cho mọi người