[Infographic] Khách hàng nghĩ gì và làm gì trước khi mua sắm? Lưu

[Infographic] Khách hàng nghĩ gì và làm gì trước khi mua sắm?
29/05/2014
4,451 lượt xem
Thảo luận Đăng nhập để thảo luận

Phan Trọng Tuyến 06/06/2014

Tác giả không nói rõ là nghiên cứu này là ở Việt Nam hay quốc tế, số lượng chọn mẫu như thế nào. Nếu là ở Việt Nam thì rất bổ ích cho mọi người