Công ty mẹ - Vietnam Airlines có giá trị 2,74 tỷ USD

Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) chính thức phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) để cổ phần hóa.

Cụ thể, giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán của Công ty mẹ - Vietnam Airlines sau khi thực hiện xử lý tài chính theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước là 57.156,5 tỷ đồng, tương đương 2,744 tỷ USD, trong đó giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 10.576,3 tỷ đồng, tương đương 507,79 triệu USD.

Trong khi đó, giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Vietnam Airlines theo kết quả xác định tại thời điểm 31/12/2013 bằng phương pháp khác là 57.047,89 tỷ đồng, tương đương 2,739 tỷ USD, trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước là 23.493,98 tỷ đồng, tương đương 1,128 tỷ USD.

Đội tàu bay Vietnam Airlines được định giá là 37.600 tỷ đồng

Liên quan tới khối tài sản giá trị nhất của Vietnam Airlines - đội tàu bay của hãng bao gồm tàu bay sở hữu và thuê tài chính với các máy bay Boeing 777 - 200ER, Airbus 321- 200, ATR72, Fokker70, Công ty cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính đánh giá, khối tài sản này có giá trị khoảng 53.000 tỷ đồng (nguyên giá) và 37.600 tỷ đồng (giá trị còn lại) tại thời điểm 31/3/2013.

Được biết, giá trị doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Vietnam Airlines thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Theo tiến độ đã được Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt, Vietnam Airlines sẽ hoàn thiện phương án cổ phần hóa và cơ cấu vốn điều lệ trong vòng 1 tháng sau thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp; hoàn thành việc IPO trong nước và bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong vòng 3 tháng sau khi phương án cổ phần hóa được phê duyệt; xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, hoàn thành xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác bán chiến lược, tiến hành bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trong 6 tháng cuối năm 2014.

Nguồn Báo Đầu Tư