red | Brand Builders làm mới hình ảnh thương hiệu kênh truyền hình FBNC

Smart Money, Smart Life (Đồng tiền thông minh. Cuộc sống thông minh).

Financial Business News Channel (Kênh Kinh tế Tài Chính FBNC) đã nhận ra cơ hội phát triển kinh doanh thông qua việc tái cấu trúc chương trình, tái định vị thương hiệu và xây dựng hệ thống nhận diện.

Mục tiêu phát triển của kênh truyền hình là kết nối khách hàng mục tiêu – giới trẻ Việt Nam, cả nam và nữ, với những công ty truyền thông và các nhà quảng cáo là đơn vị muốn tiếp cận cho các thương hiệu liên quan đến lối sống và sức mua ngày càng tăng của họ.

Red được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, tính cách mới cho thương hiệu, xây dựng hình ảnh thương hiệu và hướng dẫn thiết kế nhận diện mới nhằm truyền cảm hứng cho truyền thông 2D và truyền hình chuyển động đồ họa.

Tính cách và nhận diện mới cần phản ánh giá trị thương hiệu hiện tại, đồng thời mở rộng cánh cửa cho khán giả và các nhà quảng cáo mới như ý tưởng đã xây dựng. Các chương trình truyền hình mới được thiết kế để cho thấy cách mà tiền ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mọi người và cách nó truyền sự tự tin cho mọi người nhằm đạt mục tiêu của mình và sống độc lập, tự tin.

Red thể hiện những yêu cầu này thông qua khẩu hiệu: Smart Money. Smart Life - Đồng tiền thông minh. Cuộc sống thông minh

Bộ nhận diện thương hiệu đã sử dụng một hệ màu mới và ý tưởng thể hiện thế giới của khán giả nối kết với thế giới tài chính thông qua "cửa sổ kết nối” trong hình ảnh nhận diện.

Nguồn red | Brand Builders