[Infographic] Chìa khóa để viết bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo Lưu

Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, việc xác định mục tiêu và hướng đi rõ ràng là điều tối quan trọng. Cách tốt nhất để làm việc này là viết một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh.

* Nguồn: CafeBiz

[Infographic] Chìa khóa để viết bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo
06/05/2014
2,863 lượt xem