DKSH đạt tăng trưởng doanh thu 8,5% năm 2013

Nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường DKSH (Thụy Sĩ) cho biết đã đạt mức doanh thu thuần hơn 9,6 tỉ franc Thụy Sĩ trong năm qua, tăng 8,5% so với năm 2012.

Theo Công ty Tư vấn Chiến lược Roland Berger (Đức), mức tăng này một lần nữa cao hơn mức tăng chung 7,8% của ngành công nghiệp dịch vụ phát triển thị trường.

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay của DKSH tăng 2,5%, đạt 282,2 triệu franc Thụy Sĩ. Lợi nhuận sau thuế tăng 16,6%, đạt 214,1 triệu franc Thụy Sĩ. Dựa trên kết quả kinh doanh khả quan của DKSH, Ban Giám đốc sẽ đề nghị trả cổ tức ở mức 0,95 franc (tăng 18,8%) trên mỗi cổ phiếu tại Đại hội Cổ đông Thường niên vào tháng 4.2014. Điều này phù hợp với chính sách dài hạn của Công ty là trả cổ tức từ 25% tới 35% của lợi nhuận sau thuế.

Tiến sĩ Joerg Wolle, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc DKSH, nói: “Với môi trường kinh doanh đầy thách thức, báo cáo tăng trưởng lợi nhuận hai con số là một thành tích đáng tự hào”.

Công ty Tư vấn Chiến lược Roland Berger cũng kỳ vọng các thị trường chính của DKSH sẽ phát triển thuận lợi với tăng trưởng trung bình 7,8% trong vài năm tới. Sức tăng trưởng này được tạo ra bởi tầng lớp trung lưu của châu Á đang tăng lên, cũng như sự tăng nhanh của thương mại nội tại khu vực châu Á và xu hướng các công ty thuê các nhà thầu từ bên ngoài như DKSH thực hiện các lĩnh vực kinh doanh không phải là hoạt động cốt lõi của mình gồm hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, hóa chất và công nghệ kỹ thuật.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư