6 bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp

6 bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp sau đây sẽ khiến cho bạn không thể quên được hình ảnh chuyên nghiệp của những công ty, tổ chức này đấy.

1. Benevolent

2. IBRA

3. 88.9 Overlap PM

4. Hospital de Braga

5. NBC

6. National Geographic

Nguồn Chiến lược Marketing