Doanh thu FPT năm 2013 tăng trưởng 13%

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2013 với tổng doanh thu đạt 28.647 tỉ đồng (tương đương 1,36 tỉ USD), tăng 13% so với 2012. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 2.516 tỉ đồng, tăng 5%; lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.858 đồng.

Các khối kinh doanh cốt lõi của FPT cũng đều đạt tốc độ tăng trưởng khả quan, đặc biệt là hai khối công nghệ và viễn thông, đóng góp 75% vào tổng lợi nhuận trước thuế của FPT.

FPT Software vừa khai trương văn phòng thứ ba tại Nhật

Khối Công nghệ có tổng doanh thu 6.537 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2012. Nổi bật nhất là hoạt động xuất khẩu phần mềm đạt doanh thu vượt ngưỡng 100 triệu USD, tăng 24%. Với kết quả này, FPT Software hiện là doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm lớn nhất Việt Nam. Khối viễn thông có doanh thu 4.137 tỉ đồng, tăng 11%. Khối phân phối và bán lẻ cũng có 1 năm đạt mức tăng trưởng khá tốt với doanh thu đạt 17.420 tỉ đồng, tăng 22% chủ yếu nhờ hoạt động mở rộng chuỗi bán lẻ. Kết thúc năm, lĩnh vực bán lẻ đã hoàn thành mục tiêu có 100 cửa hàng, gấp đôi số cửa hàng trong năm 2012, với doanh số tăng gấp gần 3 lần và vượt 47% so với dự kiến.

Năm 2013, số lượng nhân viên toàn FPT là 17.419 người, tăng 2.507 người so với 2012.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư