10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới Lưu

Dưới đây là danh sách 10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới năm 2014 theo xếp hạng của Brand Finance.

1. Wells Fargo

Xếp hạng năm 2013: 1
Quốc gia: Mỹ
Giá trị thương hiệu năm 2014: 30,242 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 26,044 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA-
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+

2. HSBC

Quốc gia: Anh quốc
Giá trị thương hiệu năm 2014: 26,87 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 22,865 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-

QUẢNG CÁO

3. Bank of America

Xếp hạng năm 2013: 4
Quốc gia: Mỹ
Giá trị thương hiệu năm 2014: 26,683 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 22,397 tỷ USD Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+

4. Citi

Xếp hạng năm 2013: 5
Quốc gia: Mỹ
Giá trị thương hiệu năm 2014: 24,518 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 21,677 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+

5. Chase

Quốc gia: Mỹ
Giá trị thương hiệu năm 2014: 23,157 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 23,408 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-

6. Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC)

Xếp hạng năm 2013: 7
Quốc gia: Trung Quốc
Giá trị thương hiệu năm 2014: 22,803 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 19,82 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+ Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+

QUẢNG CÁO

7. BNP Paribas

Xếp hạng năm 2013: 9
Quốc gia: Pháp
Giá trị thương hiệu năm 2014: 20,206 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 18,573 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA- Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-

8. Santander

Xếp hạng năm 2013: 6
Quốc gia: Tây Ban Nha
Giá trị thương hiệu năm 2014: 20,021 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 20,119 tỷ USD Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA-
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-

9. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc

Xếp hạng năm 2013: 10
Quốc gia: Trung Quốc
Giá trị thương hiệu năm 2014: 18,954 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 16,949 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA

10. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

Xếp hạng năm 2013: 11
Quốc gia: Trung Quốc
Giá trị thương hiệu năm 2014: 17,783 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 15,967 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA-

* Nguồn: Zing News

10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới
10/02/2014
4,841 lượt xem