Những mẫu Print Ads xuất sắc nhất năm 2013

Trong khoảnh khắc những ngày cuối năm, chúng tôi xin tổng hợp những mẫu Print Ads quảng cáo xuất sắc nhất trong năm 2013 trên toàn thế giới từ những nhà thiết kế, những công ty quảng cáo hàng đầu đã sáng tạo những Print Ads tuyệt vời

Mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau, những ý tưởng đến từ những khoảnh khắc sáng tạo khác nhau

Hãy cùng xem qua và điểm lại năm 2013 và hướng đến năm 2014 với những ý tưởng táo bạo hơn.

Barbos Cup: Chuck


AIMI Flowers: Jerk


UN Women: Auto Complete Truth


Joker Orange Juice: Halloween


Royal Automobile Association (RAA): Microsope


Komatsu: Strongman


Lisbon Airport: Mallard


Nutrivet: Dog


Volkswagen Bus: No more


Thai Health Promotion Foundation (Road Safety): Motorcycle


Slamstop: Tired


Government of the State of Ceará: Captain America


Athens International Airport: The card players by Paul Cezanne


The Guardian: Paris and Mumbai


Pepsi: Relive for now


Cocoa Metro: Men


Makita: Burj Khalifa Dubai


Lexus: Keep a safe distance


City Of Belgrade: Clean after your dog


Pilates With Gerda: Belly Bag


Bench Fix Hairstyling Products


Facebook: Feelings


Palmolive Sta-Soft: Queen


Quercus Books: Life in five seconds, Michael Jackson


Sears Optical: Eagle


Julyna: Martini


Ukraine International Airlines


Strange Adventures Comic Book Shops: Batman


McDonald's Breakfast: Cactus


Glucovance: Your perfect control


Ekburg.ru: Think of both sides


Volvia Car Insurance: Goggles


Nguồn Ads Sáng tạo