Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không thay đổi vào năm 2014

Năm 2014, dự kiến thu nhập doanh nghiệp quảng cáo sẽ tăng, nhưng tỉ suất lợi nhuận, chi tiêu của khách hàng hiện tại và nhu cầu lao động của doanh nghiệp không thay đổi.

Vừa qua, theo kết quả của một cuộc khảo sát toàn cầu do mạng lưới các Công ty Quảng cáo độc lập toàn cầu Worldwide Partners, Inc. thực hiện thì 63% các công ty đối tác tin rằng, doanh thu doanh nghiệp sẽ được cải thiện vào năm 2014 so với năm 2013, nhưng 54% tin rằng, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ không thay đổi hoặc thậm chí tệ hơn trong năm tới. Ngoài ra, trong khi 57% tin rằng, hoạt động kinh doanh mới sẽ tăng trong năm tới; 48% (đa số) tin chi tiêu từ các khách hàng hiện tại sẽ không thay đổi hoặc tệ hơn so với năm 2013. Cùng đó, 60% lãnh đạo các công ty độc lập tham gia và trả lời khảo sát tin rằng, các khách hàng của họ đều thấy điều kiện kinh doanh năm 2014 không có gì thay đổi hoặc kém hơn so với năm 2013.

Bà Lê Như Thoa, Tổng Giám đốc Le Bros, thành viên duy nhất của Worldwide Partners, Inc. tại Việt Nam, cũng đồng thuận với nhận định này. Bà cho biết: “Khách hàng của chúng tôi có xu hướng đòi hỏi hiệu quả nhiều hơn cho cùng một ngân sách mà họ bỏ ra. Điều đó làm cho Le Bros buộc phải sáng tạo hơn, tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu hơn, tiết kiệm chi phí hơn. Xét trên bình diện tích cực, áp lực này lại là cơ hội cho chúng tôi trong việc cạnh tranh với các agency quốc tế, gia tăng thêm nhiều khách hàng.”

Nguồn Doanh Nhân Online