Nhanh hơn bạn nghĩ Lưu

Team: 5P

Insights:

QUẢNG CÁO

Tôi sợ sẽ phải chờ đợi lâu khi mua sản phẩm chăm sóc cá nhân trên mạng.

Big Idea: “Nhanh hơn bạn nghĩ”

Creative Concept: Không chỉ với sách, với sản chăm sóc cá nhân, chúng tôi rất nhanh.

Để bình chọn cho 5P, hãy Share hoặc Like bài viết này.

QUẢNG CÁO

Nguồn: Brands Vietnam

Nhanh hơn bạn nghĩ
11/12/2013
17,041 lượt xem