Nhận chăm sóc, Đón yêu thương

Team: F-STORM

Insights:

Dù biểu hiện ra ngoài như thế nào đi nữa, con gái mới là những người cần có sự chăm sóc, nâng niu, nhất là những cô gái trẻ bắt đầu với cuộc sống tự lập.

“Dẫu mạnh mẽ, vẫn cần chở che”
“Dẫu xấu xí, vẫn muốn được chú ý”

Big Idea: “The Care-giver (Người chăm sóc)”

Creative Concept: Tiki carries the love you deserve to receive (Nhận chăm sóc, đón yêu thương).

Để bình chọn cho F-STORM, hãy Share hoặc Like bài viết này.

Brands Vietnam