Luôn trân trọng điều bạn yêu quý

Team: GOTCHA

Insights:

Girls always want others to treasure what they love

Big Idea: Praise the girls’ right to enjoy their beauty.

Creative Concept: “Luôn trân trọng những điều bạn yêu quý”

Để bình chọn cho GOTCHA, hãy Share hoặc Like bài viết này.

Brands Vietnam