Luôn trân trọng điều bạn yêu quý Lưu

Team: GOTCHA

Insights:

QUẢNG CÁO

Girls always want others to treasure what they love

Big Idea: Praise the girls’ right to enjoy their beauty.

Creative Concept: “Luôn trân trọng những điều bạn yêu quý”

Để bình chọn cho GOTCHA, hãy Share hoặc Like bài viết này.

QUẢNG CÁO

Nguồn: Brands Vietnam

Luôn trân trọng điều bạn yêu quý
11/12/2013
15,720 lượt xem