Doanh thu quý III của masan tăng mạnh

Công ty Masan cho biết doanh thu đã tăng kỷ lục trong quý III. Cụ thể, doanh thu thuần của Masan Group đạt 3.235 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc tăng này chủ yếu đến từ ngành hàng gia vị và các đợt tung ra sản phẩm mới. Nhờ đó, lợi nhuận thuần của Masan Consumer đã đạt 908 tỉ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.


Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận của Tập đoàn cũng giảm đáng kể. Lợi nhuận của Tập đoàn quý III đạt 309 tỉ đồng, trong đó phần lợi nhuận phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty là 115 tỉ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm của Masan vào khoảng 251 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức 1.116 tỉ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Theo lý giải của Masan, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết giảm bởi phần lợi nhuận của Techcombank giảm và phát sinh phân bổ lợi thế thương mại của giao dịch mua cổ phần Công ty Proconco. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Masan Consumers cũng tăng do công ty này tăng cường chiến lược xây dựng thương hiệu.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư