Dịch vụ Phát triển Thị trường trước cơ hội lớn

Doanh thu của Dịch vụ Phát triển Thị trường tại châu Á đã đạt mức 2.500 tỉ USD trong năm qua, tăng hơn 300 tỉ USD về giá trị giao dịch chỉ riêng trong hai năm vừa qua, theo báo cáo của Công ty Tư vấn Chiến lược Roland Berger và DKSH. Chúng tôi có buổi trao đổi với ông Leonard Tan, Tổng Giám đốc Công ty DKSH Việt Nam, một công ty thành viên của Tập đoàn Cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường DKSH, về những vấn đề trên.

* Với doanh thu của ngành dịch vụ phát triển thị trường lên tới hàng ngàn tỉ USD, ông có thể nêu rõ những đặc tính nổi trội của dịch vụ này?

Dịch vụ này giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước củng cố năng lực khi muốn mở rộng thị trường hiện hữu hay thị trường mới, bằng cách cung cấp toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu thị trường, tiếp thị, bán hàng, phân phối, kho bãi, vận chuyển và dịch vụ hậu mãi. Các công ty khách hàng chỉ tập trung năng lực và nguồn lực của họ vào việc sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao. Hiện dịch vụ phát triển thị trường của DKSH Việt Nam được cấu trúc thành bốn ngành chính: Hàng tiêu dùng, Chăm sóc sức khỏe, Hóa chất và Công nghệ Kỹ thuật.

* Các nhà hoạch định chiến lược tại châu Á sẽ quan tâm điều gì nhất trong bản báo cáo?

Bản báo cáo này nhấn mạnh vào sức ảnh hưởng của các công ty mới nổi lên sự phát triển thị trường nội địa, thương mại nội khu vực, đầu tư nước ngoài và ngành công nghiệp dịch vụ phát triển thị trường tại châu Á - Thái Bình Dương. Dựa vào dữ liệu của các viện nghiên cứu, bản báo cáo cung cấp các thông tin có giá trị, giúp nhà hoạch định có được nhận định tốt hơn về tư duy chiến lược của nhiều loại hình công ty mới nổi khác nhau.


Ông Leonard Tan, Tổng Giám đốc Công ty DKSH Việt Nam.

* Các công ty mới nổi là ai và sức ảnh hưởng của họ đối với ngành này?

Đó là các công ty có nguồn gốc từ các thị trường mới nổi châu Á. Mặc dù họ vừa bắt đầu mở rộng ra quốc tế nhưng đã nhanh chóng trở thành đối thủ cạnh tranh xứng tầm với các công ty phương Tây. Trong năm năm qua, 10 công ty của thị trường mới nổi ở châu Á đã tăng trưởng hằng năm 22%, gấp bốn lần so với 6% của 10 công ty hàng đầu của các nước phát triển.

Đã thành công trong khu vực nội địa, vì thế họ có thể tìm kiếm những cơ hội ở những thị trường mới. Để làm được điều đó, các công ty này cần phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, hiểu biết về phong tục tập quán, tuân thủ các quy định của địa phương, đáp ứng được nguồn lực về tài chính và nhân sự, hiểu rõ sự khác biệt giữa tâm tính và bản chất của các thị trường và dần thâm nhập được vào cơ sở hạ tầng và nguồn khách hàng địa phương.

Một số công ty mới nổi nhận ra họ có thể vượt qua các rào cản đó và thành công hơn nữa trong việc mở rộng các thị trường mới khi bắt tay với nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường.

* Mô hình công ty nào phù hợp để có thể đồng hành cùng các nhà cung cấp dịch vụ?

Trong số 250 công ty châu Á mới nổi chúng tôi đã khảo sát, có 6 loại công ty được hình thành: Nhóm công ty tăng trưởng siêu tốc, Nhóm công ty cắt giảm chi phí, Nhóm công ty mở rộng thị trường hiệu quả, Nhóm công ty mở rộng thị trường cải tiến, Nhóm mạng lưới quốc tế và Nhóm công ty cạnh tranh trong khu vực. Trong đó, Nhóm công ty mở rộng thị trường hiệu quả được định vị tốt nhất ở thị trường mới nổi vì họ nhận ra nhu cầu cần thoát khỏi sự tập trung về chi phí và áp dụng tư duy về phát triển, trong khi vẫn hoạt động hiệu quả để đạt tới thành công dài hạn. Họ luôn xem xét sử dụng các dịch vụ phát triển thị trường nhằm củng cố năng lực và tiến sâu hơn vào các thị trường mới.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư