YouTube đạt thoả thuận bản quyền với Zing

Mạng xã hội video của Google sẽ hỗ trợ Zing kiểm soát bản quyền, đồng thời, Zing sẽ tiến hành phân phối nội dung Việt Nam trên YouTube ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện nay, người dùng Việt Nam có thể tự do đăng tải và chia sẻ các video lên YouTube. Tuy nhiên, việc bảo vệ bản quyền những nội dung của người dùng bao gồm cả nhà sản xuất chuyên nghiệp cũng như ca sĩ gặp nhiều khó khăn. Để đáp ứng nhu cầu tiếp cận nội dung bản quyền chất lượng cao của người dùng internet, YouTube và Zing đã ký thoả thuận hợp tác về việc cung cấp nội dung trên nền tảng này.

Ông Phan Lê Mạnh, giám đốc nhóm sản phẩm giải trí Zing, cho biết: “Với sự hỗ trợ của YouTube, chúng tôi có thể kiểm soát bản quyền các video được đăng tải trên nền tảng này, cho phép hoặc không cho phép người dùng đăng tải từng nội dung nhất định. Đồng thời, các đối tác trong nước có thể cùng Zing khai thác kinh doanh nội dung ở cả thị trường Việt Nam và quốc tế”.

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị