[Nhật ký Sáng tạo] Lời kết

“Nhật kí sáng tạo” dừng ở đây nha, biết hậu trường quảng cáo vậy là đủ rồi.

Tiếp theo, chúng ta sẽ chia sẻ về ý tưởng, ý tưởng và chỉ ý tưởng mà thôi.


Tại đường link: Sói Ăn Chay

Ở blog cá nhân này, tôi sẽ dùng chính nick của mình, Sói Ăn Chay để chọi vào:
- Ý lạ, thấy đâu đó ngoài đường
- Câu hay, nghe vô tình trong giang hồ
- Quảng cáo Việt coi được được, có cố gắng
- Sự kiện trong ngành sáng tạo diễn ra hàng tuần tại Sài Gòn (mà thường chỉ thấy người nước ngoài tham gia?!)
- Mỹ nam mỹ nữ trong ngành
- Địa điểm hay ho, rảnh tới chơi tìm cảm hứng
- Và những chia sẻ nho nhỏ khác về sáng tạo

Tóm lại thấy cái gì bất thường là chụp lại, quăng lên. Cùng nhau, chúng ta nhìn thế giới này bằng đôi mắt của ý tưởng.

Nguồn Tôi Yêu Marketing