Quảng cáo so sánh, bắt chước bị phạt đến 140 triệu đồng Lưu

Doanh nghiệp (DN) quảng cáo so sánh, quảng cáo bắt chước hoặc đưa thông tin gian dối về sản phẩm… nhằm cạnh tranh không lành mạnh có thể bị phạt đến 140 triệu đồng, thay vì 50 triệu đồng như hiện nay.

Các vi phạm khác trong lĩnh vực cạnh tranh cũng có mức phạt cao hơn hiện hành.

Đây là nội dung thay đổi trong dự thảo nghị định xử phạt hành chính về cạnh tranh, do Bộ Công Thương soạn thảo, vừa đưa ra lấy ý kiến cộng đồng DN ngày 20-8.

DN có hành vi gièm pha DN khác (trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu), hành vi gây rối hoạt động của DN khác, ép buộc trong kinh doanh... sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng (hiện chỉ phạt 20 triệu đồng). Đặc biệt, mức phạt theo dự thảo sẽ căn cứ vào phạm vi thực hiện vi phạm, cụ thể, nếu thực hiện việc gây rối, gièm pha chỉ trên một tỉnh, thành thì chỉ phạt bằng một nửa mức trên. Cách xử phạt hiện hành không căn cứ vào phạm vi mà lại căn cứ vào hành vi của DN vi phạm là trực tiếp hay gián tiếp.

* Nguồn: Dùng hàng Việt

Quảng cáo so sánh, bắt chước bị phạt đến 140 triệu đồng
24/08/2013
3,625 lượt xem