[QC] Marketing & Brand Audit Training: Chương trình Đào tạo hệ thống đánh giá marketing và thương hiệu

"Việc phân tích kết quả Audit và Advice giống như Bác sĩ khám bệnh và kê đơn, bệnh nhân ở đây là Doanh nghiệp và Thương hiệu." - Chuyên gia Thương hiệu Võ Văn Quang

Giới thiệu

Marketing Audit và Brand Audit (đánh giá tiếp thị & thương hiệu) là ngành học mới của marketing. Mặc dù các phương pháp đơn lẻ đã hình thành trong tiến trình phát triển marketing management (quản trị học marketing) bởi các tiền bối Philip Kotler, William M. Pride và Kevin Lane Keller nhưng mức độ lượng hoá vẫn chưa hoàn chỉnh và đặc biệt là hệ thống brand audit chỉ mới hình thành bởi các học giả định hướng thương hiệu trong đó có David Aaker, Paul Temporal, Jean Noel Kaferer và Kevin L. Keller…

Tại Việt Nam, bên cạnh các hệ thống Scorecard và KPIs đã được giới marketing đưa vào sử dụng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động marketing, Chuyên gia Võ Văn Quang có lẽ là người đâu tiên hệ thống hoá các phương pháp Brand Audit theo Mô hình Kéo và Đẩy, và phương pháp Marketing Audit dễ hiểu hơn dựa trên Mô hình 7P Marketing ứng dụng Scorecard trong việc lượng hoá.


Brand Audit rất cần sự phối hợp với chương trình nghiên cứu marketing định kỳ thực hiện bởi một đơn vị thứ ba để bảo đảm tính trung thực. Tuy nhiên việc phân tích và chuyển đổi cá dữ kiện nghiên cứu sang hệ thống chỉ số đo thương hiệu, và nhất là việc sắp đặt phân tích kết quả theo mô hình chiến lược là việc làm chuyên môn của các chuyên gia marketing có kinh nghiệm.

Sau cùng là việc đọc kết qủa Audit để ‘advice’ các giải pháp cạnh tranh là một công việc rất lý thú mà chúng tôi thường so sánh giống như việc bác sỹ khám bệnh và bốc thuốc đúng bệnh vậy, con bệnh ở đây là doanh nghiệp và thương hiệu.

Đối tượng

- Đội ngũ marketing manager, brand & product manager và marketing executive
- Đại diện các Head-of-Department khác nhau trong công ty
- Đội ngũ các ASM, RSM… giám đốc bán hành khu vực và toàn quốc

Mục đích

Các nội dung xoay quanh vấn đề xác lập mục tiêu, lên ngân sách và đưa ra công cụ marketing, sau đó đánh giá trước khi lên kế hoạch và sau khi triển khai marketing.
- Cách thức đánh giá marketing? đánh giá như thế nào? chỉ tiêu đánh giá?
- Lên ngân sách quảng cáo/ marketing: cơ sở để lên ngân sách? hiệu quả như thế nào?
- Kinh nghiệm triển khai các công việc trên và các nội dung có liên quan của các tập đoàn đa quốc gia hiện nay.

Nội dung đào tạo

THỜI GIAN NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

Buổi sáng

Marketing & Brand Audit (đánh giá marketing):

- Đánh giá Marketing theo mô hình Marketing 7P của chuyên gia.

- Đánh giá Thương hiệu theo Hệ thống chỉ số Thương hiệu Brand Index

- Đánh giá Hình ảnh & Giá trị Thương hiệu theo Phẫu hình ảnh – brand diagnosis (chỉ áp dụng cho nhãn chính)

Thực hành Đánh giá Marketing Audit theo 7P cho Acecook.

Thực hành Đánh giá Brand Audit theo Brand Index (hệ thống chỉ số thương hiệu) cho Acecook

Buổi chiều

Marketing Budget Plan (kế hoạch ngân sách):

- Phân tích hiệu quả chi phí marketing và doanh thu. Phân tích cơ sở lên kế hoạch ngâns ách quảng cáo.

- Mô hình Budget theo Above/Below-the-line.

- Phân tích hiệu quả marketing (& quảng cáo) theo mô hình Kéo và Đẩy, tương xứng với above/below-the-line.

- Phân tích đầu tư marketing theo mô hình 7 giai đoạn cạnh tranh

Thực hành Lập kế hoạch Ngân sách Marketing cho Acecook.

Ngoài ra trong gói Đào tạo này có tặng Bộ tài liệu Marketing 2.0 bao gồm 22 Nguyên lý Cơ bản của Brand Marketing và Bài trắc nghiệm 20 khái niệm liên quan.


Giới thiệu 3 mô hình Marketing Audit: marketing strategy audit, marketing management audit và 7P Audit


Brand Audit KPIs bao gồm 9 chỉ số chia làm 3 nhóm, việc liên kết các KPIs này với Mô hình Brand Management Kéo và Đẩy do chuyên gia thực hiện


Periodic Tracking tức kháo sát định kỳ các chỉ số thương hiệu sẽ do một công ty nghiên cứu thị trường thực hiện


Tracking Audit nâng cao theo mô hình Brand Diagnosis, mô hình chiến lược Phẫu hình ảnh thương hiệu

Liên hệ và tìm hiểu thông tin tại đây.

Nguồn Võ Văn Quang