Viettel Global thay Chủ tịch

Ông Đào Xuân Vũ thay bà Nguyễn Thị Hải Lý làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettel Global nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. Theo đó, Viettel Global bổ nhiệm ông Đào Xuân Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho bà Nguyễn Thị Hải Lý. Bà Hải Lý cũng sẽ thôi làm Phó Tổng Giám đốc của công ty.

Ông Đào Xuân Vũ sinh năm 1976, đã có 22 năm công tác trong Viettel. Ông Vũ có nhiều kinh nghiệm về quản lý và điều hành mạng lưới kỹ thuật của Viettel trong nước và nước ngoài.

Trong thời gian công tác tại Viettel, ông Đào Xuân Vũ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong tập đoàn như Phó Tổng Giám đốc Viettel Global, Tổng Giám đốc Tổng công ty mạng lưới Viettel. Hiện ông Đào Xuân Vũ đang là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.

Bà Nguyễn Thị Hải Lý cũng từ chức Phó Tổng Giám đốc của Viettel Global.

Trong khi đó bà Hải Lý có hơn 27 năm kinh nghiệm làm việc tại Viettel. Bắt đầu từ năm 1996, bà Hải Lý vào làm cho Viettel và đảm nhiệm nhiều chức vụ từ Trưởng phòng đầu tư, Trưởng Ban đầu tư của Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Global và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viettel Global.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Viettel Global thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với 7 người gồm: Ông Đào Xuân Vũ, bà Nguyễn Thị Hải Lý, ông Nguyễn Đức Quang, ông Phùng Văn Cường, ông Lê Xuân hùng, ông Nguyễn Cao Lợi và bà Nguyễn Thị Hoa.

Ban kiểm soát gồm 4 người: Ông Lê Quang Tiệp, ông Nguyễn Hoài Bắc, bà Quản Thị Thu Hà và ông Bùi Văn Thảo. Sau Đại hội, Ban kiểm soát đã bầu ông Lê Quang Tiệp làm Trưởng Ban kiểm soát.

Theo báo cáo tài chính của Viettel Global, doanh thu thuần năm 2022 là 23.630 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.540 tỷ đồng. Trong đó, 3 quý đầu năm công ty lãi hàng nghìn tỷ nhưng quý cuối năm lỗ tới hơn 2.700 tỷ đồng.

Sang quý I/2023, Viettel Global đạt doanh thu kỷ lục gần 6.500 tỷ đồng và báo lãi gần 600 tỷ đồng.

Hà My
Nguồn CafeBiz