Vietnam Airlines công bố kết quả gây bất ngờ sau 12 quý lỗ liên tiếp

Quý I/2023, Vietnam Airlines báo lãi trước thuế 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 2.621 tỷ, chính thức có lãi trở lại kể từ khi báo lỗ vào đầu năm 2020.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu đạt 23.494 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức cao nhất đạt được trong một quý.

Giá vốn hàng bán trong kỳ của Vietnam Airlines cũng tăng mạnh lên tới 21.535 tỷ đồng nhưng lãi gộp cải thiện đạt 1.959 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái do kinh doanh dưới giá vốn nên Vietnam Airlines lỗ gộp gần 1.595 tỷ.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng gấp 3,5 lần lên 366 tỷ đồng. Các khoản chi phí tài chính, chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lên. Riêng chi phí bán hàng tăng mạnh lên hơn 1.000 tỷ trong khi số quý I/2022 là 365 tỷ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 57 tỷ, trái với cùng kỳ năm ngoái lỗ 2.742 tỷ.

Nhờ các chỉ tiêu đều cải thiện, sau khi trừ chi phí, Vietnam Airlines báo lãi trước thuế 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 2.621 tỷ, chính thức có lãi trở lại kể từ đầu năm 2020.

Khoản lỗ ròng của công ty mẹ được giảm bớt còn 104 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái Vietnam Airlines lỗ ròng 2.613 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2023, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines vẫn âm 10.239 tỷ đồng.

Mới đây, HOSE đã thông báo đưa cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/04/2023.

Nguyên nhân là do Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ chối đề nghị tạm hoãn công bố thông tin đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng CTCP Hàng không Việt Nam với lý do đề xuất tạm hoãn của hãng bay quốc gia không thuộc trường hợp bất khả kháng được cho phép giãn hạn.

​​​​​​​Nhuận Hoa
Nguồn CafeBiz