Bột giặt Lix lên kế hoạch lợi nhuận quý I/2023 “đi lùi”

Bột giặt Lix lên kế hoạch lợi nhuận quý I/2023 “đi lùi”

Trước đó, Bột giặt Lix công bố lợi nhuận sau thuế giảm 26% so với cùng kỳ năm 2021 còn 46 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2023 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 650 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

So với thực hiện quý I/2022, kế hoạch này giảm 3% về doanh thu và 9% về lợi nhuận.

Trước đó, Bột giặt Lix cũng mới công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 724 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 26% so với cùng kỳ năm 2021 còn 46 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, LIX đạt doanh thu thuần 2.815 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với thực hiện năm 2021. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 7,2 lần từ 4,7 tỷ lên 34 tỷ đồng, trong đó có gần 24 tỷ đồng lợi nhuận được Công ty TNHH Xalivico – công ty con của LIX đang sở hữu khu đất vàng “Cao Xà Lá” – chia trong tháng 6/2022. Kết thúc năm, LIX báo lãi trước thuế đạt 263 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 213 tỷ đồng. EPS đạt hơn 5.900 đồng.

Trên thị trường, chốt phiên 17/2, thị giá LIX đạt 41.050 đồng/cp.

Phương Linh
Nguồn CafeBiz