Bột giặt LIX báo lãi năm 2022 hơn 263 tỷ, gần đến đỉnh cao nhất trong vòng 10 năm qua

Bột giặt LIX báo lãi năm 2022 hơn 263 tỷ, gần đến đỉnh cao nhất trong vòng 10 năm qua

CTCP Bột giặt LIX vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận hồi phục trở lại sau năm 2021 sụt giảm.

Quý IV/2022, Bột giặt LIX ghi nhận doanh thu thuần đạt 724 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trừ chi phí vốn, LIX lãi gộp 153 tỷ đồng.

Theo giải trình, trong quý IV, LIX ghi nhận chi phí hoạt động SXKD tăng 39 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm 20 tỷ đồng. Kết thúc quý IV, lợi nhuận sau thuế của LIX giảm 26% so với cùng kỳ năm 2021 còn 46 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, LIX đạt doanh thu thuần 2.815 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với thực hiện năm 2021. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 7,2 lần từ 4,7 tỷ lên 34 tỷ đồng, trong đó có gần 24 tỷ đồng lợi nhuận được Công ty TNHH Xalivico – công ty con của LIX đang sở hữu khu đất vàng “Cao Xà Lá” – chia trong tháng 6/2022.

LIX cũng ghi nhận doanh thu bất động sản gần 6 tỷ đồng dù năm 2021 chưa ghi nhận doanh thu từ mảng này.

Các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng đều tăng nhẹ. Kết thúc năm, LIX báo lãi trước thuế đạt 263 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 213 tỷ đồng. EPS đạt hơn 5.900 đồng.

Trước đó, Bột giặt LIX đặt mục tiêu năm 2022 đạt 2.900 tỷ đồng doanh thu, kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 225 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện năm 2022, LIX chỉ thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và vượt 17% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2022, Bột giặt LIX có tổng tài sản 1.232 tỷ đồng, đa phần là tài sản ngắn hạn, giá trị hàng tồn kho là 278 tỷ đồng, giảm 10% do giảm nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm.

Chi Tú
Nguồn CafeF