Đường Quảng Ngãi: Ước tính năm 2022 lãi gần 1.200 tỷ đồng, kế hoạch năm 2023 đi lùi 16%

Đường Quảng Ngãi: Ước tính năm 2022 lãi gần 1.200 tỷ đồng, kế hoạch năm 2023 đi lùi 16%

Theo kết quả ước tính, QNS vượt 4% kế hoạch doanh thu và vượt 19% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

CTCP Đường Quảng Ngãi vừa công bố Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

QNS ước tính kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.198 tỷ, lần lượt tăng 13% và giảm 4% so với cùng kỳ. Theo kết quả ước tính, QNS vượt 4% kế hoạch doanh thu và vượt 19% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Năm 2023, QNS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.008 tỷ đồng; như vậy, kế hoạch doanh thu năm 2023 tăng nhẹ 1,2% nhưng kế hoạch lợi nhuận lại giảm 16% so với ước tính kết quả năm 2022.

Bên cạnh đó, Đường Quảng Ngãi cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng.

Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ tạm ứng cổ tức gần 357 tỷ đồng trong đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/1/2023 và ngày thanh toán dự kiến là ngày 16/1/2023.

Ngoài ra, Công ty cũng thông qua ngày 10/2/2022 sẽ chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 1/4/2023 tại Quảng Ngãi.

Trong 1 diễn biến khác, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đường Quảng Ngãi – ông Võ Thành Đàng – đã không mua vào cổ phiếu nào trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu từ ngày 17/11 đến ngày 14/12. Lý do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 18/1/2023, ông Võ Thành Đàng tiếp tục đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu Đường Quảng Ngãi để nâng sở hữu lên 7,43% vốn điều lệ.

Từ đầu năm tới nay, ông Võ Thành Đàng đã 10 lần đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu Đường Quảng Ngãi. Tuy nhiên, có 5 lần không mua vào cổ phiếu nào và 5 lần mua một lượng nhỏ cổ phiếu so với đăng ký, tỷ lệ mua trung bình 5 lần mua vào là 40,2% tổng lượng đăng ký.

Tính đến 10h ngày 20/12, cổ phiếu của Đường Quảng Ngãi đang tăng 400 đồng (+1,12%) lên 36.000 đồng/cổ phiếu.

Huyền Trang
Nguồn CafeF