Cập nhật BCTC chiều ngày 25/10: Lợi nhuận Eximbank gấp 3 lần cùng kỳ, một công ty thép lỗ hơn 200 tỷ

Thêm hai doanh nghiệp thép công bố lợi nhuận quý 3 giảm mạnh.

Lợi nhuận trước thuế Nhựa Bình Minh (BMP) quý 3 đạt 220 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng tăng 350% so với cùng kỳ lên 561 tỷ đồng.

Tồn kho giá cao, SMC lỗ trước thuế 217 tỷ đồng và luỹ kế 9 tháng lỗ 52 tỷ đồng.

Sữa Quốc Tế (IDP) lãi trước thuế 247 tỷ đồng trong quý 3, tăng 41% so với cùng kỳ nhưng sụt giảm liên tiếp từ đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế Vinaship (VNA) tăng 15% đạt 80 tỷ đồng trong quý 3.

Lợi nhuận Mía đường Sơn La (SLS) tăng 143% lên 81 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của nhóm thép

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC sắp xếp theo ngành

Huyền Trang
Nguồn CafeF