Đến giữa tháng 10 Việt Nam xuất siêu hơn 7 tỉ USD

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 10 kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 14,1 tỉ USD.

Từ đầu năm đến nay, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt hơn 585 tỉ USD, tăng 14,5% so với cùng cùng kỳ năm 2021, trong đó cán cân thương mại đạt thặng dư lớn với con số xuất siêu hơn 7 tỉ USD.

Đây là một trong những mức xuất siêu kỷ lục được ghi nhận tại một thời điểm trong năm. Một tín hiệu tích cực nữa, đó là tốc độ tăng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước đã gần bằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo dự báo, nếu duy trì đà tăng trưởng cao trong quý 4/2022, nhiều khả năng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm 2022 sẽ đạt trên 750 tỉ USD. Cán cân thương mại có thể duy trì xuất siêu và xuất nhập khẩu sẽ vượt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đặt ra là tăng 7-8%.

Trọng Hoàng
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư