Chuỗi dược Long Châu tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu 22 tỷ đồng/ngày

Tại 30/6/2022, Long Châu sở hữu 678 nhà thuốc trên cả nước, mở mới 278 nhà thuốc so với đầu năm.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT vừa công bố BCTC quý 2/2022, ghi nhận doanh thu 6.237 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Công ty lãi sau thuế 47 tỷ đồng, tăng 57%.

Theo giải trình, lợi nhuận quý 2/2022 tăng mạnh nhờ so sánh với nền lãi thấp cùng kỳ năm ngoái (do ảnh hưởng của Covid-19). Cùng với đó, công ty con là Long Châu tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ mở mới cửa hàng, doanh thu tương ứng tăng 2,5 lần so với cùng kỳ quý 2/2021.

Luỹ kế nửa đầu năm 2022, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất 13.999 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu năm 2022. Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 4.008 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 263 tỷ đồng, gấp 3,5 lần 6 tháng đầu năm 2021, hoàn thành 37% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Phía FPT cho biết thêm, doanh thu online 6 tháng đầu năm đạt 2.618 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 19% tổng doanh thu hợp nhất. Trong đó, ngành hàng Laptop vẫn là điểm sáng của FRT khi ghi nhận doanh thu đạt 2.278 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết thúc nửa đầu năm 2022, chuỗi FPT Shop đạt 728 cửa hàng, tăng thêm 81 cửa hàng so với đầu năm 2022. Tại 30/6/2022, Long Châu sở hữu 678 nhà thuốc trên cả nước, mở mới 278 nhà thuốc so với đầu năm.

Tri Túc
Nguồn CafeF