PNJ đạt 721 tỉ LNST trong quý 1/2022, tăng 41% so với cùng kỳ

PNJ đạt 721 tỉ LNST trong quý 1/2022, tăng 41% so với cùng kỳ

Năm 2022, Công ty dự kiến mở thêm 35-40 cửa hàng; mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần 32,2%, tương ứng hơn 25.834 tỉ đồng và lãi ròng tăng trưởng 28,2%.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố tình hình kinh doanh quý 1/2022, ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.143 tỉ đồng – tăng hơn 41% và LNST đạt 721 tỉ đồng – tăng 41% so với quý 1/2021. Tương ứng, biên lợi nhuận gộp trung bình tháng 3 đạt 17%.

Trong kỳ, PNJ Gold đã mở mới 2 cửa hàng và nâng cấp 3 cửa hàng. Theo đó, hệ thống PNJ hiện có 340 cửa hàng độc lập bao gồm 321 cửa hàng PNJ Gold, 10 cửa hàng PNJ Silver (+280 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+9 SiS), 2 cửa hàng PNJ Style (+21 SiS) và 1 cửa hàng PNJ Watch (+89 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Năm 2022, Công ty dự kiến mở thêm 35-40 cửa hàng; mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần 32,2%, tương ứng hơn 25.834 tỉ đồng và lãi ròng tăng trưởng 28,2%, tương ứng hơn 1.319 tỉ đồng.

Với mục tiêu kinh doanh trên, PNJ dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%, bằng với mức cổ tức dự kiến chi trả trong năm 2021. Trong đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 tỷ lệ 6% và sẽ trả cổ tức đợt còn lại năm 2021 tỷ lệ 14%.

Năm 2021, doanh thu thuần đạt hơn 19,547 tỉ đồng, tăng 12% so với năm trước, nhưng lãi ròng giảm 4% còn hơn 1.029 tỉ đồng.

Tri Túc
Nguồn CafeF