Kido: Doanh thu quý 1/2022 tăng 24%, LNTT chỉ tăng nhẹ 1,3% lên 152 tỉ đồng

Kido: Doanh thu quý 1/2022 tăng 24%, LNTT chỉ tăng nhẹ 1,3% lên 152 tỉ đồng

Chi phí bán hàng tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 296 tỉ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 100 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 152 tỉ đồng, tăng 1,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỉ đồng, giảm 10% so với quý 1/2021.

Kido vừa công bố tình hình kinh doanh quý 1/2022, ghi nhận doanh thu thuần 2.879 tỉ đồng, tăng 24%, nhưng lợi nhuận trước thuế 152 tỉ đồng, chỉ tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, ngành hàng dầu ăn chiếm 87,8% và ngành hàng thực phẩm 12,2%. Theo Kido, ngành dầu ăn là ngành cốt lõi của tập đoàn, do mùa Tết 2022 đến sớm hơn mọi năm khiến doanh thu ngành dầu trong qúy 1 bị ảnh hưởng, nhưng việc mở cửa trở lại cũng tăng sức tiêu thụ và có những sản phẩm phù hợp, mở rộng thêm sang thị trường các nước trong khu vực như Campuchia, Lào… đã góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu chung của ngành dầu.

Đối với ngành kem, ảnh hưởng thị trường miền bắc vì rét đậm đầu năm, nhưng sau tết, kênh trọng điểm của ngành kem là du lịch và trường học bắt đầu mở cửa trở lại, Kido đẩy mạnh thực thi những chiến lược phát triển, mở rộng thị trường bù lại cho thời gian ảnh hưởng bởi COVID-19.

Bên cạnh 2 ngành trên, ngành bánh và chuỗi F&B cũng được mở rộng, Kido đã chính thức đưa Nhà máy bánh kẹo KIDO’s Bakery với diện tích 12.735m² đi vào hoạt động, công suất hoạt động lên đến 19.044 tấn/năm.

Hiện Kido đã mở nhiều cửa hàng Offline bao phủ xung quanh các quận, huyện trực thuộc TP.HCM và đang chuẩn bị Bắc tiến trong thời gian tới.

Trong kỳ, Kido cũng gia tăng năng suất sản xuất, đẩy mạnh các kênh bán hàng nhất là kênh online và nền tảng thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Kido đẩy mạnh bán hàng cho toàn bộ danh mục các sản phẩm của từng ngành hàng và phát triển mạnh chuỗi F&B, khiến các chi phí hoạt động có liên quan đều có gia tăng tương ứng.

Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 296 tỉ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 100 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 150 tỉ đồng, tương đồng với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 152 tỉ đồng, tăng 1,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỉ đồng, giảm 10% so với quý 1/2021.

Tri Túc
Nguồn CafeF