Trên 32.000 doanh nghiệp mới thành lập đầu năm Nhâm Dần

Trên 32.000 doanh nghiệp mới thành lập đầu năm Nhâm Dần

Năm 2022 cho thấy tín hiệu lạc quan khi tổng số doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động trên cả nước tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 1/2022, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 192,3 nghìn tỉ đồng. Số lao động đăng ký đạt gần 77,1 nghìn lao động, tăng 10,5% về số lao động so với tháng trước.

Không chỉ tăng mạnh về số doanh nghiệp thành lập mới mà vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng 5,8%, đạt mức 14,8 tỉ đồng/doanh nghiệp. Nếu tính cả 343,8 nghìn tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5,6 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2022 là 536,1 nghìn tỉ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới tăng 5,8%, đạt mức
14,8 tỉ đồng/doanh nghiệp.
Ảnh: TL

Bên cạnh đó, cả nước còn có 19,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 352,8% so với tháng 12/2021 và tăng 194% so với tháng 1/2021). Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 1/2022 lên 32,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng khá cao ở tất cả các lĩnh vực hoạt động, đây là tín hiệu khả quan cho phát triển doanh nghiệp trong năm 2022.

Theo đánh giá của các chuyên gia, một trong những động lực cho doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và thành lập mới tăng mạnh là nhờ việc Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, cộng đồng có chương trình hỗ trợ với nhiều ưu đãi.

Với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Nghị quyết được thông qua sẽ hỗ trợ lãi suất (2%/năm), tối đa 40.000 tỉ đồng cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, có khả năng phục hồi. Bên cạnh đó, còn có chính sách hỗ trợ cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê và thuê mua, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tối đa 300 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ngoài tín hiệu tích cực trên, tháng 1/2022, vẫn có gần 29,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 7.084 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Hải Bằng
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư