Bóng đèn Điện Quang lợi nhuận 2021 tăng mạnh dù doanh thu sụt giảm

Luỹ kế cả năm 2021, DQC thu được gần 24 tỉ đồng lợi nhuận ròng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, dù doanh thu thuần giảm 22% so cùng kỳ, còn gần 734 tỉ đồng. Nguyên nhân chính do các chi phí được tiết giảm và lãi từ liên doanh, liên kết tăng mạnh.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021, ghi nhận doanh thu giảm 13% xuống mức 260 tỉ đồng, ngược lại, lợi nhuận ròng của công ty vẫn tăng 46% so với cùng kỳ, lên hơn 13 tỉ đồng.

Theo giải trình của DQC, lợi nhuận ròng quý IV/2021 tăng so với cùng kỳ chủ yếu do công ty tiết giảm chi phí như giá vốn, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Đồng thời, công ty cũng hoàn nhập chi phí lãi vay gần 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty còn ghi nhận khoản lãi công ty liên doanh, liên kết gần 14 tỉ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2021, DQC thu được gần 24 tỉ đồng lợi nhuận ròng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, dù doanh thu thuần giảm 22% so cùng kỳ, còn gần 734 tỉ đồng. Nguyên nhân chính do các chi phí được tiết giảm và lãi từ liên doanh, liên kết tăng mạnh.

Năm 2021, DQC lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.000 tỉ đồng và lãi trước thuế 30 tỉ đồng. So với kế hoạch đề ra, DQC chỉ thực hiện được 73% chỉ tiêu doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của DQC gần 1.436 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

Tri Túc
Nguồn CafeF