Tường An (TAC): Quý IV lãi 57 tỉ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ

Mặc dù lãi gộp giảm hơn một nửa nhưng Tường An (TAC) lại tiết kiệm được khá lớn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã CK: TAC) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý IV, doanh thu thuần đạt 1.713 tỉ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng cao khiến lãi gộp chỉ còn 110 tỉ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng giảm mạnh lần lượt 80% và 88% so với quý IV/2020, kết quả lợi nhuận sau thuế của TAC đạt hơn 57 tỉ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ 2020. EPS quý IV đạt 1.694 đồng.

TAC cho biết lợi nhuận quý IV tăng cao là do công ty đã sớm dự báo và chủ động điều phối nguyên liệu, lên kế hoạch nhập và trữ một lượng lớn nguyên liệu tại các bồn chứa, đảm bảo sản xuất để cung cấp hàng hoá cho người tiêu dùng.

Luỹ kế cả năm 2021, TAC đạt 6.294 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 176 tỉ đồng đi ngang so với năm 2020. EPS năm 2021 đạt 5.184 đồng.

Năm 2021, TAC đặt mục tiêu doanh thu 5.266 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 232 tỉ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020. Theo đó, kết thúc năm 2021, công ty đã hoàn thành vượt 20% mục tiêu về doanh thu và 95% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Mới đây, Dầu thực vật Tường An (TAC) đã công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 18/1/2022. Một trong những thông tin đáng chú ý, công ty trình cổ đông phương án huỷ đăng ký công ty đại chúng, huỷ đăng ký niêm yết.

Nguyên nhân theo TAC là hiện các cổ đông lớn đã nắm giữ 31,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 93,49% vốn điều lệ của công ty. Như vậy, TAC không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Đồng thời, theo định hướng phát triển của Tập đoàn Kido (KDC) thời gian tới là tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, TAC cho rằng phương án huỷ công ty đại chúng và huỷ niêm yết là phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị TAC cũng trình cổ đông huỷ bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và phát hành ESOP năm 2021, do công ty đang trong quá trình tái cấu trúc.

Trần Dũng
Nguồn CafeF