Chính phủ phấn đấu GDP tăng trưởng 6-6,5% trong 2022

Chính phủ phấn đấu GDP tăng trưởng 6-6,5% trong 2022

Chính phủ xác định triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 phấn đấu GDP tăng trưởng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD.

Tại hội nghị Chính phủ với địa phương mới diễn ra, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Trong đó, chủ đề điều hành của Chính phủ năm nay là đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển.

Trong đó, có 3 trọng tâm chính là khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực hợp tác công tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp tài khoá, tiền tệ thực hiện Chương trình phục hội và phát triển kinh tế xã hội; thúc đẩy tiêu dùng nội địa...
Ảnh: TL

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 còn đề xuất 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên của Nghị quyết Chính phủ là tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

Trong đó, Chính phủ xác định triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu GDP tăng trưởng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD.

Nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 linh hoạt, hiệu quả, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế phải triển khai nhất quán từ trung ương đến địa phương; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch phù hợp; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hoá, lao động trở lại sau dịch bệnh.

Ảnh: chinhphu

Trong đó, Chính phủ đặt mục tiêu đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường, bảo đảm khoa học, hiệu quả; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc điều trị trong nước; phát huy vai trò của mạng lưới y tế cơ sở, đội phản ứng nhanh, tổ hỗ trợ điều trị và tổ COVID-19 cộng đồng.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp tài khoá, tiền tệ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 7-8%; phấn đấu tỷ lệ huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 35% GDP; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế…

Hải Bằng
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư