Đường Quảng Ngãi (QNS): Ước lợi nhuận cả năm 2021 tăng hơn 17% lên 1.235 tỷ đồng

Một giao dịch đáng chú ý là ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 6,58% lên 6,86% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2021 đến 28/1/2022.

Đường Quảng Ngãi (QNS) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Cụ thể, năm 2021, công ty ước tính doanh thu hợp nhất là 7.500 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.235,4 tỉ đồng, tăng 17,3% so với năm 2020.

So với kế hoạch doanh thu là 8.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 913 tỉ đồng, QNS lần lượt hoàn thành 93,75% và 135,3% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm tài chính.

Bước sang năm 2022, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 8.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.008 tỉ đồng, lần lượt tăng 6,7% và giảm 18,4% so với ước tính thực hiện trong năm 2021.

Trên thị trường, QNS đang trong xu hướng điều chỉnh sau đợt tăng mạnh. Hiện, QNS đang giao dịch tại mức 48.300 đồng/cp, vẫn ghi nhận tăng hơn 26% thị giá đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, giao dịch đáng chú ý là ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 6,58% lên 6,86% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2021 đến 28/1/2022.

Được biết, trước đó từ 25/11 đến 24/12/2021, ông Đàng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu. Tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký mua, ông Đàng không mua được cổ phiếu nào với lý do là điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Tri Túc
Nguồn CafeF