Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh sau khi quy định “thích ứng an toàn” được ban hành

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh sau khi quy định “thích ứng an toàn” được ban hành

Chỉ 10 ngày sau khi Nghị quyết 128 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” ban hành, đã có 3.753 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 45,6% trong tổng số 8.233 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10.

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 10/2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 8.233 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 108.569 tỉ đồng, giảm 32,5% về số doanh nghiệp và giảm 34,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù vậy, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho rằng đã xuất hiện những tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình đăng ký doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi.

So sánh với tháng 8/2021 và tháng 9/2021, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021 tăng lần lượt 42,9% và 111,2%; số vốn đăng ký mới tăng 59,8% và 73,9%.

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021 cũng tiệm cận với con số 8.740 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 7/2021, thời điểm trước khi việc giãn cách xã hội được thực hiện trên diện rộng.

Đặc biệt, số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 11/10 - 20/10 cho thấy sau khi Nghị quyết 128 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được ban hành, chỉ trong 10 ngày cuối cùng của kỳ báo cáo tháng, số doanh nghiệp gia nhập thị trường đã chiếm 45,6% (3.753 doanh nghiệp) tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng. Số vốn đăng ký mới cũng chiếm 38,9% (42.280 tỉ đồng) tổng số vốn đăng ký mới trong tháng.

Trong tháng 10/2021, 5 khu vực trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2020, gồm: Đông Nam Bộ (2.409 doanh nghiệp, giảm 52,9%); Đồng bằng sông Cửu Long (544 doanh nghiệp, giảm 41,3%); Tây Nguyên (293 doanh nghiệp, giảm 35,5%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (1.296 doanh nghiệp, giảm 25,3%); Đồng bằng Sông Hồng (3.125 doanh nghiệp, giảm 10,1%).

Ngược lại, số doanh nghiệp đăng ký thành lập tại trung du và miền núi phía Bắc tăng 13,9% (566 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021 là 58.811 người, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong tháng 10/2021 có 4.304 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, có 45/63 địa phương trên cả nước có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 10/2021 tăng so với tháng 9/2021.

Đáng chú ý, các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh đều có sự phục hồi ấn tượng: Đà Nẵng tăng 167,3%, Cần Thơ tăng 58,3%, TP.HCM tăng 31,6%, Hà Nội tăng 17,8%, Bình Dương tăng 17%, Đồng Nai tăng 3,8%...

Trong tháng 10, cả nước có 7.346 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có: 3.492 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2020; 3.048 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2020; 806 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại, giảm 43,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn vượt doanh nghiệp thành lập mới

Tính chung 10 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới là 93.716 doanh nghiệp, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2020. Số vốn đăng ký thành lập trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt 1.304.370 tỉ đồng, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2020

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng đầu năm 2021 là 3.183.638 tỉ đồng (giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.304.370 tỉ đồng (giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2020).

Trong đó, có 34.593 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 10 tháng đầu năm 2021 (tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2020), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.879.268 tỉ đồng (giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2020). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt 13,9 tỉ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2021 là 707.657 lao động, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng là 35.339 doanh nghiệp, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong 10 tháng là: Bán buôn; bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy (13.006 doanh nghiệp, chiếm 36,8%); Xây dựng (5.231 doanh nghiệp, chiếm 14,8%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (4.259 doanh nghiệp, chiếm 12,1%).

Tuy nhiên, dưới tác động của dịch bệnh, trong 10 tháng đầu năm 2021 có tới 97.089 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 48.487 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 49,9% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 10 tháng;

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể trong 10 tháng là 34.994 doanh nghiệp, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2020; số doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại trong 10 tháng đầu năm 2021 là 13.608 doanh nghiệp, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính riêng TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2021 có 25.895 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (chiếm 26,7% số doanh nghiệp rút lui của cả nước), giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2020. Sự gia tăng về doanh nghiệp rút lui chủ yếu đến từ sự gia tăng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (13.836 doanh nghiệp, tăng 11,4%).

Hoàng Hà
Nguồn BizLive