VinaCapital chi khoảng 18 triệu USD nâng sở hữu tại Tập đoàn KIDO

VinaCapital chi khoảng 18 triệu USD nâng sở hữu tại Tập đoàn KIDO

Với vùng giá gần 60.000 đồng/CP, VinaCapital đã chi khoảng 430 tỉ đồng để nâng sở hữu tại KIDO lên trên 10%.

Tập đoàn KIDO (mã KDC) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của tập đoàn.

Theo đó, CTCP Quản lý quỹ VinaCapital cho biết Vina QSR Limited vừa thực hiện mua vào hơn 7,22 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,16% tại KDC. Ngày thực hiện giao dịch là 23/8.

Theo đó, sở hữu của VinaCapital tại KIDO được nâng lên gần 24 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 10,48%; trong đó, ngoài nhà đầu tư mới trên còn có Allright Assets Limited nắm 2,22%, Liva Holdings Limited nắm 5,1%.

VinaCapital nâng sở hữu tại KDC lên trên 10%.

Với vùng giá gần 60.000 đồng/CP, VinaCapital đã chi khoảng 430 tỉ đồng để nâng sở hữu tại KIDO lên trên 10%.

Kết thúc phiên 25/8, giá cổ phiếu KDC chốt mức 59.700 đồng/CP, tăng nhẹ 0,7% so với phiên hôm qua. Theo đó, kết thúc chuỗi 8 phiên chỉ giảm và đứng giá.

Về hoạt động kinh doanh của KDC, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.576 tỉ đồng, tăng 32,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 215,98 tỉ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.898 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 42,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỉ đồng, tăng 86,89% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 42,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỉ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ năm trước.

Huyền Trâm
Nguồn BizLive