Ảnh hưởng từ dịch bệnh, 85.500 doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường

Ảnh hưởng từ dịch bệnh, 85.500 doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường

Tháng 8 đã có 85.500 doanh nghiệp rút khỏi thị trường vì giãn cách dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của Tổng cục Thống kê ngày 29/8, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường đã vượt số thành lập mới. Theo đó, tính chung 8 tháng, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.

Cụ thể, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 8 đã tăng tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tại TP.HCM, 24.000 doanh nghiệp (chiếm 28,1% tổng số) đăng ký rút lui khỏi thị trường, tăng 6,6%. Trong số đó, các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 43.200 doanh nghiệp (chiếm 50,5% tổng số doanh nghiệp xin rút), 30.100 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Như vậy, trung bình mỗi tháng cả nước chứng kiến gần 10.700 doanh nghiệp “chia tay” khỏi thị trường.

Về số doanh nghiệp thành lập mới, cả nước có 5.761 công ty đăng ký gia nhập thị trường trong tháng 8, với số vốn đăng ký 68.000 tỉ đồng và 43.400 việc làm, giảm 34,1% về số doanh nghiệp, giảm 44,6% về vốn đăng ký và giảm 39,1% về số lao động so với tháng 7.

Ngoài ra trong tháng 8, cả nước đón nhận 3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21,9% so với tháng trước và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp rút lui là 6.441 doanh nghiệp, giảm 34,9% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 8 đã tăng tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020
Ảnh: Tổng cục thống kê

Như vậy tính chung 8 tháng, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1,13 triệu tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 598.900 việc làm (giảm 8% về số doanh nghiệp, giảm 7,5% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước). Nếu tính cả 1,54 triệu tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 30.100 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng của năm xấp xỉ 2,67 triệu tỉ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, cả nước có 32.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 0,6% so với cùng kỳ), nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong tám tháng là 114.000 doanh nghiệp.

Hải Bằng
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư