6 tháng đầu năm, FPT báo lợi nhuận trước thuế 2.936 tỉ đồng, tăng trưởng 20,9%

Với kết quả này, sau nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 50% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

CTCP FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 16.228 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.936 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,2% và 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, sau nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 50% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Về kết quả kinh doanh của từng mảng, FPT cho biết, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT tại nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 56% doanh thu và 44% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tương đương 9.098 tỉ đồng và 1.306 tỉ đồng.

Giá trị đơn hàng ký mới mảng công nghệ của FPT tăng 43,9% so với quý II/2020, đạt 5.848 tỉ đồng.

Doanh thu Chuyển đổi số đạt 2.116 tỉ đồng, tăng 19,3% so với 6 tháng đầu năm 2020. FPT cho biết, tốc độ tăng trưởng tốt nhờ vào việc triển khai các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực Low code, Cloud và Blockchain cho khách hàng quốc tế.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu dịch vụ CNTT đạt 6.683 tỉ đồng, tăng 15%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.061 tỉ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu tại các thị trường vẫn đảm bảo tăng trưởng, đặc biệt là thị trường Mỹ tăng 41%. FPT cũng cho biết, đã thu về 11 dự án lớn có quy mô trên 5 triệu USD/dự án trong nửa đầu năm 2021, tăng mạnh so với 2 dự án cùng kỳ năm 2020.

Tại thị trường trong nước, doanh thu của mảng dịch vụ CNTT đạt 2.415 tỉ đồng, tăng 40,7% và lợi nhuận trước thuế 246 tỉ đồng, tăng 245,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ lợi nhuận từ mảng truyền hình gia tăng, cùng với việc tạm hoãn đầu tư vào cơ sở hạ tầng trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 nên biên lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ Viễn thông tiếp tục cải thiện. Theo đó, trong nửa đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng này lần lượt đạt 5.847 tỉ đồng và 1.069 tỉ đồng, tăng 12,1% và 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nhu cầu giáo dục ngành CNTT tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng Giáo dục của FPT tăng 53% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.362 tỉ đồng.

Trần Thuý
Nguồn BizLive