Thaco huỷ đăng ký công ty đại chúng

Thaco huỷ đăng ký công ty đại chúng

Theo thông báo từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thì Thaco sẽ không còn là công ty đại chúng.

Thông tin thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), quyết định huỷ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) kể từ ngày 1/1/2021. Theo đó, công ty sẽ không còn công khai các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính thời gian tới.

Năm 2019, Thaco ghi nhận doanh thu thuần giảm 4% về 56.508 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 14% còn 5.368 tỉ đồng, quy mô tổng tài sản 106.795 tỉ đồng. Trong đó, mảng kinh doanh ô tô đóng góp lớn nhất với 52.600 tỉ doanh thu và 3.647 tỉ lợi nhuận. Mảng bất động sản có 2.398 tỉ doanh thu nhưng mang về đến 1.912 tỉ đồng lợi nhuận. Mảng nông nghiệp bị lỗ 15 tỉ đồng. Hiện Thaco có vốn điều lệ 30.510 tỉ đồng, trong đó gia đình Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Bá Dương sở hữu hơn 70% và cổ đông ngoại JC&C nắm giữ 26,3% vốn.

Thaco hiện tại sẽ chia tách để thành lập một pháp nhân mới mang tên Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) nhằm kiểm soát theo mô hình tập đoàn
Ảnh: TL

Năm ngoái, Hội đồng Quản trị Thaco trình cổ đông thông qua kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn theo hướng chia tách thành hai phần riêng biệt (Thaco vận hành mảng ô tô và Thaco Group quản lý các hoạt động khác). Cụ thể, Thaco hiện tại sẽ chia tách để thành lập một pháp nhân mới mang tên Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) nhằm kiểm soát theo mô hình tập đoàn, vốn điều lệ dự kiến 19.324 tỉ đồng được xác định bằng số vốn Thaco tách sang để thành lập Thaco Group.

Cũng ngay sau khi thành lập, Thaco Group có kế hoạch phát hành thêm một lượng cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tương ứng với của Thaco để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông Thaco. Thaco Group được kế thừa và tiếp tục thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ tại các công ty gồm Địa ốc Đại Quang Minh, Thadi, HAGL Agrico (HNG) và các công ty khác không thuộc lĩnh vực ô tô, cơ khí.

Minh Anh
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư