Quý I/2021, FPT báo lãi trước thuế 1.397 tỉ đồng, hoàn thành 22,5% kế hoạch năm

Với kết quả đạt được trong quý I/2021, FPT đã hoàn thành 21,8% kế hoạch doanh thu và 22,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 14,4% và 22,3% so với cùng kỳ.

Cụ thể, hết quý I/2021, doanh thu của FPT đạt 7.586 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.397 tỉ đồng, tăng trưởng 14,4% và 22,3%, tương đương 102% và 105% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 22,8%, đạt 103% kế hoạch và lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng trưởng 20,8%, đạt 104% kế hoạch.

Trong đó, khối Công nghệ đóng góp 40% vào tổng lợi nhuận sau thuế và 55% vào tổng doanh thu của toàn tập đoàn. Doanh số ký mới của khối Công nghệ đạt 5.834 tỉ đồng, mức cao nhất trong 4 quý gần đây và tăng trưởng 46,3% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực Dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường trong nước của FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 986 tỉ đồng, tăng 40,1% và 59 tỉ đồng, tăng 1.828,7% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực Giáo dục đạt 698 tỉ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu lĩnh vực Dịch vụ công nghệ thông tin ghi nhận 3.169 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của lĩnh vực này đạt 495 tỉ đồng, tăng trưởng 16,4% so với quý I/2020, thời điểm thị trường quốc tế chưa bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

FPT cho biết, đã ký kết thành công 4 hợp đồng lớn với doanh số trên 5 triệu USD/hợp đồng trong quý I/2021. Nhờ vậy, doanh thu ký mới của thị trường nước ngoài tăng trưởng 43%, đạt 4.489 tỉ đồng, là cơ sở đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong các quý còn lại của 2021.

Khối Viễn thông ghi nhận 2.925 tỉ đồng doanh thu, tăng 9,6% và 576 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông đạt 524 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 30,7% nhờ cải thiện biên lợi nhuận sau thuế của mảng Dịch vụ Băng thông rộng cũng như lợi nhuận mới từ mảng dịch vụ truyền hình trả tiền. Trong khi đó, doanh thu lĩnh vực Giáo dục đạt 698 tỉ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông ghi nhận 2.925 tỉ đồng doanh thu
Nguồn: imic

Được biết, ĐHĐCĐ công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu đạt 34.720 tỉ đồng, tăng trưởng 16,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỉ đồng, tăng trưởng 18%. Như vậy, với kết quả đạt được trong quý I, FPT đã hoàn thành 21,8% kế hoạch doanh thu và 22,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021.

Trần Thuý
Nguồn BizLive