Vốn đăng ký doanh nghiệp mới quý I tăng nhờ sự “chào đời” của nhiều doanh nghiệp 100 tỷ

3 tháng đầu năm 2021 số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 1,4% so với cùng kỳ nhưng vốn đăng ký tăng 27,5% nhờ số doanh nghiệp có vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng tăng, trong khi doanh nghiệp dưới 10 tỷ đồng giảm.

Báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 3/2021, cả nước có 11.171 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng kí là 113 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký 72,8 nghìn người, tăng 39% về số doanh nghiệp, giảm 37,1% về vốn đăng kí và tăng 27,8% về số lao động so với tháng 2/2021.

Vốn đăng kí bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3 đạt 10,1 tỉ đồng, giảm 54,8% so với tháng trước và giảm 5,5% so với cùng kì năm trước.

Trong tháng, cả nước còn có 4.529 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,6% so với tháng trước và tăng 32,3% so với cùng kì năm trước; 2.213 doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 38,4% và giảm 9,7%; 3.458 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 32,7% và tăng 24,2%; 1.608 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 7,2% và tăng 22,2%.

Ảnh minh hoạ

Tính chung quý I/2021, cả nước có 29,3 nghìn doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với tổng số vốn đăng kí là 447,8 nghìn tỉ đồng và tổng số lao động đăng kí là 245,6 nghìn lao động, giảm 1,4% về số doanh nghiệp, tăng 27,5% về vốn đăng kí và tăng 0,8% về số lao động so với cùng kì năm trước.

Vốn đăng kí bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 525,3 nghìn tỉ đồng vốn đăng kí tăng thêm của 9,6 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng kí bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2021 là 973,1 nghìn tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 14,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,5% so với cùng kì năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2021 lên 44 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Dự kiến quý II/2021 so với quý I/2021, có 85,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng tốt lên và ổn định.

Cũng trong quý I/2021, có 40,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kì năm 2020, bao gồm: 23,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,2% so với cùng kì năm trước; 11,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,3%; 5,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26,4%. Trung bình mỗi tháng có 13,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2021 cho thấy: Có 68,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2021 tốt hơn và ổn định so với quý IV/2020.

Trong đó, 29,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn; 39% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Có 31,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn so với quý IV/2020.

Dự kiến quý II/2021 so với quý I/2021, có 85,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng tốt lên và ổn định, trong đó, 51% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên và 34,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Có 14,9% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn so với quý I/2021.

Hoàng Hà
Nguồn BizLive