Maketers dùng não trái có khác gì marketers dùng não phải?

Là một marketer, suy nghĩ bằng bán não nào định hướng cho việc xây dựng chiến lược marketing của bạn ra sao?


Nguồn Infographic Blog