[Infographic] Top 100 ‘đại gia’ về vốn hoá lớn nhất thế giới năm 2020

Ba gã khổng lồ công nghệ gồm Apple, Amazon và Microsoft dẫn dẫn đầu về vốn hoá tại khu vực Bắc Mỹ. Trong khi đó, tại Châu Á, hai đại gia công nghệ Alibaba và Tencent có vốn hoá lớn nhất.

Lâm Phong
Nguồn BizLive