Độc đáo các ý tưởng quảng cáo tối giản

Có bao giờ bạn nhận thấy rằng hầu hết những ý tưởng sáng tạo nhất, cho dù trong lĩnh vực kinh doanh hay thiết kế đều đơn giản và rõ ràng đến nỗi bạn tự hỏi tại sao bạn không nghĩ đến nó trước!

Leonardo da Vinci từng nói: “Đơn giản là sự tinh tế cuối cùng”, và kiến trúc sư Ludwig Mies van der Rohe – cha đẻ của thuyết Tối giản (Minimalist) cũng có câu phát ngôn nổi tiếng “ít mà nhiều” (Less is more. Sau 500 năm, các câu đó vẫn giữ giá trị đúng, nguyên tắc này vẫn đang áp dụng rộng trong thiết kế và quảng cáo. Nói nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng việc nghĩ ra điều đơn giản, hiệu quả thường đòi hỏi sự đầu tư trí não và tư duy nhiều hơn khi tìm sự phức tạp. Những mẫu quảng cáo đơn giản, sáng tạo luôn gây ấn tượng mạnh và có khả năng truyền đạt hơn cả sự mong đợi.

Bank Forum, Commerzbank: Chaos


Nori: Japanese Food From 11 AM


The Support Centers Union For Victims of Sexual Assault in Israel


Boots Body Cream: Knees


Hubba Bubba: Mouth


Volkswagen Beetle Cabriolet: Logo


Have a Break. Have a KitKat


Puma


Bayer Aspirin & Cafiaspirin


Heinz: Tomato


Sensodyne Toothpaste: Hard Hat


Heineken: Social Networking Since 1873


Mass Education: Russian Doll


Colgate Dental Floss


Greenpeace: Bulb


Nguồn Lanta Brand