[Infographic] Bức tranh xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020 Lưu

Tính đến hết quý II/2020 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 240,11 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 122,79 tỷ USD, tăng 0,2% và nhập khẩu đạt 117,33 tỷ USD, giảm 2,9%. Cán cân thương mại của cả nước thặng dư 5,46 tỷ USD, là mức thặng dư khá cao so với 1,7 tỷ USD của cùng kỳ năm 2019.

Quỳnh Anh
* Nguồn: CafeF

[Infographic] Bức tranh xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020
21/07/2020
1,735 lượt xem