6 tháng, FPT báo lãi 2.021 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm của FPT tăng trưởng lần lượt 13,5% và 14,7%, đạt tương ứng 2.021 tỷ đồng và 1.626 tỷ đồng.

CTCP FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, FPT đạt tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) trong 6 tháng đạt lần lượt là 13.611 tỷ đồng và 2.428 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng là 9% và 14% so với cùng kỳ. Biên LNTT của Tập đoàn đạt 17,8% so với 17,1% cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm tăng trưởng lần lượt 13,5% và 14,7%, đạt tương ứng 2.021 tỷ đồng và 1.626 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.078 đồng, tăng trưởng 14,1% so với 6 tháng 2019.

Tại thị trường nước ngoài, việc các quốc gia đóng cửa và hạn chế đi lại gây khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, FPT cho biết, nhờ việc tăng cường tương tác với khách hàng qua các kênh online, đồng thời đưa ra những gói giải pháp hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí, phát huy tối đa lợi thế Việt Nam kiểm soát tốt đại dịch COVID để thuyết phục khách hàng đã giúp doanh thu và LNTT của Dịch vụ CNTT nước ngoài tăng trưởng 18% và 21% so với cùng kỳ, lần lượt chiếm tỷ trọng 43% và 37% toàn Tập đoàn.

Ảnh minh họa

Biên LNTT của Dịch vụ CNTT nước ngoài tăng từ 15% lên 15,4%. Tổng giá trị hợp đồng ký mới trong nửa đầu năm 2020 lên 16% so với cùng kỳ 2019.

Tại thị trường trong nước, các mảng kinh doanh phục vụ nhu cầu thiết yếu như viễn thông, giáo dục theo đó vẫn tiếp tục hoạt động ổn định.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm, dịch vụ Viễn thông đạt doanh thu 5.217 tỷ đồng, tăng 12% và LNTT 833 tỷ đồng, tăng 22%. Trong đó, dịch vụ băng thông internet cho cá nhân và hộ gia đình tăng trưởng 10% doanh thu và 18% LNTT.

Đại dịch COVID-19 cũng thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi số nhanh hơn. Trong 6 tháng, doanh thu chuyển đổi số của FPT đạt 1.773 tỷ đồng, tăng 65%.

Tuy nhiên, FPT cũng cho biết, Dịch vụ CNTT trong nước và Quảng cáo trực tuyến bị ảnh hưởng mạnh do dịch bệnh làm giảm nhu cầu đầu tư và chi tiêu của doanh nghiệp trong nước.

Trần Thuý
Nguồn BizLive