[Infographic] Ngành du lịch Việt Nam: Những con số đáng nhớ

Đến hết năm 2019, khách quốc tế đã vượt mốc 18 triệu lượt và khách nội địa đạt 85 triệu lượt.

Năm 1990, khách quốc tế đến Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 250.000 lượt, khách nội địa đạt 1 triệu lượt. Theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2019, khách nội địa đạt 85 triệu lượt, khách quốc tế đã vượt mốc 18 triệu lượt.

Hiện tại, ngành du lịch của Việt Nam đóng góp 8,8% GDP, giải quyết việc làm cho gần 5 triệu lao động. Chưa kể doanh thu cho nền kinh tế, có ít nhất gần 5 triệu gia đình trông mong vào sự hồi sinh của ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư