Sẽ sáp nhập Tường An và Vocarimex vào KIDO

KIDO Nhà Bè, VOC, TAC hợp nhất trong một tập đoàn nhằm gia tăng, tiết giảm chi phí, tăng biên lợi nhuận…

Tại ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC), vấn đề sáp nhập công ty vào Tập đoàn KIDO (KDC) đã chưa được bàn đến. Lý do, theo ông Trần Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm CEO KIDO, “Vì Vocarimex (VOC) còn sở hữu 27% tại TAC nên đại hội lần này không giải quyết được nội dung sáp nhập”. Thay vào đó, câu chuyện sáp nhập sẽ được đôi bên bàn đến tại Đại hội cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức vào tháng 7, 8 tới, khi VOC thoái vốn. Trong kế hoạch sắp tới, ông Nguyên cho biết, sau khi sáp nhập TAC, KIDO cũng sẽ sáp nhập VOC vào KDC.

Theo thông tin công bố, KIDO hiện nắm gần 62% cổ phần tại TAC và 51% cổ phần ở VOC. Nghĩa là KIDO đều đang là cổ đông mẹ của 2 công ty dầu. Dầu ăn đã trở thành mảng chính, đóng góp 70% doanh thu cho KDC trong năm qua.

Ảnh: Internet

Năm 2019, TAC đạt doanh thu 4.142 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là hơn 170 tỉ đồng, tăng 25,18% so với cùng kỳ. Sang 6 tháng đầu năm, TAC dự kiến đạt doanh thu thuần 2.221 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 322 tỉ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 84,2 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2019. Biên lợi nhuận trước thuế từ 3,5% trong nửa đầu năm 2019 lên 3,8% nửa đầu năm 2020.

Theo lãnh đạo Công ty, về mặt xã hội, dầu ăn là mặt hàng thiết yếu nhưng quan trọng là công ty làm sao để không thiếu nguyên liệu, chủ động sản xuất, cơ cấu sản phẩm, tối đa hoá việc bán hàng. Trong quý I vừa qua, doanh thu TAC tăng trưởng 22%, lợi nhuận cải thiện là nhờ tập trung đa dạng hoá sản phẩm cao và trung cấp. Tuy nhiên nhóm hàng dòng phổ thông không tăng trưởng do dịch cúm diễn ra.

Về kế hoạch ngành dầu 5 năm, Tập đoàn sẽ xin ý kiến sáp nhập tất cả mảng dầu vào Tập đoàn nhằm tối ưu hoá chi phí sản xuất, quản lý, kênh phân phối, gia tăng thị phần nhiều hơn. Với việc KDC sở hữu KIDO Nhà Bè, VOC, TAC thì 3 công ty hợp nhất trong 1 tập đoàn sức mạnh sẽ gia tăng, tiết giảm chi phí, biên lợi nhuận tăng…

Ngọc Thuỷ
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư