Lần đầu tiên VN đăng cai Đại hội quảng cáo Châu Á

Đại hội Quảng cáo Châu Á 2013 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/11/2013 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội. AdAsia 2013 sẽ đón 1.500 đại biểu 16 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của AFAA và đại biểu nhiều quốc gia, lãnh đạo các công ty quảng cáo, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông.

Ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, cho biết tại AdAsia 2013, Việt Nam sẽ chuyển tải thông điệp Hòa bình – Thân thiện – Hợp tác cùng phát triển với bạn bè trong khu vực và trên toàn thế giới.

AdAsia 2013 góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với các nước Châu Á và toàn thế giới, tăng cường cơ hội giao thương xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư vào Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội để các cơ quan truyền thông quảng cáo, các nhà xuất khẩu, công ty du lịch Việt Nam tiếp cận với các nhà quảng cáo, truyền thông và hoạt động về du lịch của Châu Á và thế giới.

Logo biểu tượng chim Hạc được chọn từ 699 tác phẩm của 219 tác giả tham gia cuộc thi Sáng tác logo Đại hội Quảng cáo Châu Á, làm nổi bật chủ đề Đại hội quảng cáo châu Á 2013 là “Tái cấu trúc hoạt động truyền thông và quảng cáo”.

Nguồn Báo Công thương